آموزش اصولی شستشو و نگهداری قارچ به مدت طولانی

آموزش اصولی شستشو و نگهداری قارچ به مدت طولانی برای شستشوی قارچ آنها را در زیر آب سرد بگیرید تا ذرات خاك چسبیده به آن جدا شود و مانند هر گونه میوه ای می توان آن را با محلول 1% نمک شستشو داد . بیش از یكی دو دقیقه در آب نماند زیرا به سرعت آب را جذب می‌كند . اگر محل برش در پایه قارچ كمی تغییر رنگ داشت