• ۱- فتوکپی ( شناسنامه - کارت ملی - پروانه کسب - مالکیت فروشگاه)
  • ۲- تکمیل فرم درخواست عاملیت فروش (پس از بررسی توسط تیم فروش درخواست تائید و یا رد شود)
  • ۳- پرینت گزارش شش ماهه کارکرد بانکی
  • ۴- چک ضمانت ( حداقل سه میلیارد ریال)
  • ۵- گواهی امضاء از محضر
  • ۶- وثیقه ملکی به نام تورینو پلاس
  • ۷- رعایت کلیه ضوابط تورینو پلاس
  • ۸- سه پارت خرید نقدی ( هر پارت حداقل 200 میلیون ریال )
  • ۹- تحویل چک بابت خرید یکساله
  • ۱۰- خرید مناسب تمامی سبد محصولات و فعالیت زیاد نسبت به منطقه جغرافیایی
  • ۱۱- مشتریان باید حتما" چک خودشان را بدهند

فرم درخواست نمایندگی

نام و نام خانوادگی را به صورت فارسی وارد نمایید.
نام فروشگاه را به صورت فارسی وارد نمایید.
شماره تلفن را همراه کد شهر وارد کنید.
شماره فکس را همراه کد شهر وارد کنید.
کد امنیتی